hoanghannom.com
Truyện ngắn: “Dùng vũ lực”– William Carlos Williams
William Carlos Williams sinh năm 1883 tại Rutherford, New Jersey. Ông tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Pennsylvania và hành nghề bác sĩ tại quê hương cho đến khi qua đời năm 1963. Cùng Ezra Poun…