hoangchi.com
5 lý do 2018 sẽ là năm tuyệt vời nhất với các đồng tiền ảo
Năm 2018 sẽ là năm tuyệt vời nhất với tiền ảo khi những vấn đề quy mô được giải quyết và nhiều ICO hợp pháp sẽ được thực hiện. Đồng thời những quy định quản lý được áp dụng và có thêm nhiều ứng dụng mới xuất hiện cùng nhiều nhà đầu tư có tổ chức.