hoakholavender.com
Nếu là oải hương, phải là loài oải hương chân thật nhất! - Thế giới Lavender
Bạn có biết, hành trình đi tìm “loài oải hương chân thật nhất” của “người thổi hồn” vào Thế giới Lavender chính là cả tâm huyết của chị?