hoafood.com
Mực trứng - Hải Sản Online
Giá: 195.000đ-350.000đ (Tùy size) Mực trứng là loại mực bên trong chứa toàn trứng, được đánh bắt ở mùa sinh sản. Số lượng con mực có trứng thường từ 60% – 70%. Mực trứng kích thước nhỏ, thường chỉ dài 5 – 12cm, đỏ màu cánh gián. Đây là sản phẩm theo chuyên gia đánh …