hoafood.com
Mực Khô - Hải Sản Online
Giá: 600.000đ-1.450.000đ (Tùy size) Mực khô của Hải sản online, sau khi đánh bắt trên thuyền những con mực còn tươi rói, người ta sẽ cắt con mực để banh ra, lấy hết cơ quan phủ tạng, nang mực… chỉ để lại phần thân và phần đầu rồi đem phơi nắng hoặc sấy khô cho …