hoafood.com
Cá Thu bè - Hải Sản Online
Giá: 90.000đ-180.000đ (Tùy size) Mua cá thu bè là gì? Mua cá thu bè ở đâu Hà Nội? Cá thu bè nấu món gì thì ngon… Gần đây Hải sản online nhận được khá nhiều email gửi về. Xin thưa: Cá thu bè là dòng họ của cá thu, có thịt rắn, thơm và rất …