hoabanland.wordpress.com
“Tình yêu là thì tiếp diễn, không phải thì quá khứ. Là câu cầu khiến, không phải câu cảm thán…”
Visit the post for more.