hoabanland.wordpress.com
Phong Thành Vũ – Một hoàng đế và một phu quân
Ghi chú: Bài thi đoạt giải nhất RS của tamvunguyetlau. Viết: Kichan và Hoa Ban Tác phẩm: Thứ nữ sủng phi Tiêu đề: Phong Thành Vũ – Một hoàng đế và một phu quân…