hoabanland.wordpress.com
6 wordpress lớn vừa bị report, trùng hợp hay âm mưu có tính kế hoạch? Ko biết, Hoa Ban chuẩn bị bỏ WP đây =))
Các nhà vừa bị report: (nhân tiện ai có rãnh vào giúp 1 tay để các editors lấy lại nhà nhe ^^)