hoabanland.wordpress.com
Hoa Ban tàng trữ vũ khí bí mật >_<
Ngày 13/06/20xx By Ki_chan: Theo kinh nghiệm lâu năm làm “ôsin” không công cho bạn HB. Mình đúc kết được kinh nghiệm như sau: 1.Hoaban là chuyên gia đào hố mà không chịu lấp 2.Nếu có l…