hoabanland.wordpress.com
Đọc truyện dân quốc mà bỏ qua thời trang xường xám thì hỏng rồi!
Cũng giống như áo dài Việt Nam, xường xám là một loại y phục cổ truyền độc đáo của Trung Hoa, phổ biến nhất vào thời cận đại. Ai xem Tân dòng sông ly biệt mà không thích ngắm Lâm Tâm Như, Triệu Vi …