hoabanland.wordpress.com
Sách ngôn tình có thật sự như bạn nói?
Khi bạn search sách ngôn tình, một loạt tiêu đề hiển thị ngay trước mắt bạn: Bạn cảm thấy thế nào? Nếu bạn là dân ngôn tình, bạn nghĩ sao? Nếu bạn là người không hề quan tâm đến dòng sách này, rồi …