hoabanland.wordpress.com
[LTV] Chương 10: Chạy trốn
LÁ THU VÀNG Tác giả: Hoa Ban *Toàn bộ nội dung, nhân vật được sinh ra từ bán cầu não trái và phải của Hoa Ban. *Vui lòng nói với chủ nhà nếu bạn muốn đem con cái người ta đi đâu. *Hoaban.blog.yahoo…