hjonteatern.com
Musikalkurs för sångare
HjonTeatern bjuder i samarbete med Stiftelsen Torgare på en workshop i musikalteater för sångare. Vi bekantar oss med olika former av musikaler, forskar i musikalers uppbyggnad och jobbar med drama…