historiskt.wordpress.com
Hedvig Eleonora
Traditionellt har det varit männen som uppmärksammats i berättelserna om Sveriges stormaktstid. På senare tid har också kvinnliga nyckelpersoner hamnat mera i fokus. En av de mer framträdande kvinn…