historiskt.wordpress.com
Pestråd från 1638
Numera kan vi oroa oss för mycket, dock ej för pesten. Pestsjukdomar var däremot ett återkommande gissel för tidigare generationer. En av de första riktiga upplysningsskrifterna om pesten som frams…