historiskt.wordpress.com
70 år sedan D-dagen
D-dagen 6 juni 1944 är ett av 1900-talshistoriens viktigaste datum. Då landsteg de allierade i Normandie. Det var en mycket riskfylld operation. Det var viktigt att de tyska försvararna skulle tas …