historiskt.wordpress.com
Sjömännens hårda tillvaro
Livet ombord på de stora örlogsfartygen på 1500- och 1600-talet var hårt och ofta rent livsfarligt. Fynd från vraken efter förlista fartyg hjälper oss att få en bild av sjömännens pressade tillvaro…