historiskt.wordpress.com
Dagens tänkvärda
”Lyckan skänker för mycket åt många, men tillräckligt åt ingen.” (Fortuna multis dat nimis, satis nulli) (Martialis, ca 40-104)