historiskt.wordpress.com
Samla – nytt digitalt och öppet arkiv
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har nu många spännande projekt på gång. Nu har man lanserat sitt alldeles nya, digitala och öppna arkiv, ”Samla”. Här kommer man fortlöpande att lägga ut sina egna rappo…