historiskt.wordpress.com
John Donne
John Donne (1572-1631) var en av de mest kända och lästa engelska diktarna på 1500- och 1600-talet. Märkligt nog har dock Donnes författarskap inte introducerats på svenska förrän nu. Den lilla vol…