historiadenia.com
Breus apunts biogràfics sobre el pintor Domingo Llorens Cervera.(Dénia 1827- 1905)
Per Jaume Sau Moncho. És tasca difícil quan hi ha tan poques referències bibliogràfiques al voltant de la vida i obra del pintor Llorens discernir allò que és veritat del que les fonts orals, tan d…