historiadenia.com
Patrimoni oblidat de Dénia
Història de Dénia vam participar en el llibret de la Falla Centro 2015. Un llibret que tenia com a línia argumental, pel que fa als articles, una sèrie de llocs o espais oblidats de Dénia que pense…