historiadenia.com
Els primers indicis arqueològics de la Dénia andalusina.
L’última conferència de l’any a la Sala del Castell de Dénia el proper dia 20 de Desembre a les 19.30 hores, ens endinsarà de la ma de Josep A. Gisbert, arqueòleg municipal, en el període de govern…