historiadenia.com
Una inscripció funerària de Jesús Pobre
Per Josep Fornés i Mut Cayo Aemilius Nasilus, el primer habitant conegut de Jesús Pobre? Un dia com tots estava en casa trastejant per Internet i vaig rebre un correu electrònic de l’arxivera de Ga…