historiadenia.com
La Marina Alta: De la Prehistòria al segle XVIII.
Per Josep Ahuir. El poblament més antic a la comarca de la Marina Alta, el trobem a la Cova de les Cendres, a Teulada. Situada a la vora de la mar mediterrània, s’hi han trobat restes que ens situe…