hismessageforyou.com
Dasal para sa Marcelo Tabajonda ng Ama – 2012/02/03
Panalangin ng kahilingan mula sa Marcelo Tabajonda. Siya nagtatanong sa amin upang sumali sa kanya sa panalangin para sa mabilis na recovery ng kanyang ama na ay hindi rin. Na manalangin kami sa la…