hirvikota.wordpress.com
Turvallisuus
Metsästykseen osallistuvan on velvollisuus noudattaa mitä lainsäädäntöön on kirjattu. Metsästysseurat voivat myös asettaa omia määräyksiä metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenp…