hirvikota.wordpress.com
Riistapelto
Riistapelto tuottaa ravintoa riistaeläimille, lisäksi pellot ruokailu- ja suojapaikkana ohjaavat eläinten liikkumista elinalueillaan. Kasvivalikoimasta riippuen riistapelloista hyötyvät riistan ja …