hirvikota.wordpress.com
Pienpedot
Pienpedot ovat muodostuneet reheville lintuvesille tyypilliseen tapaan ongelmaksi. Pienpetojen järjestelmällinen metsästäminen on haastavaa pirstoutuneet maanomistusolot hankaloittavat pienpetopyyn…