hirvikota.wordpress.com
Riistakosteikko
Metsästys on kosteikkojen suosituin virkistyskäyttömuoto ja halu parantaa alueen metsästysmahdollisuuksia erottuu tärkeimpänä syynä kosteikkojen perustamis-, kunnostus- ja hoitotöiden taustalta. Ko…