hirvikota.wordpress.com
Typpilannoitus metsän viljavuuden parantajana – kestävyysnäkökohtia maan ja ympäristön kannalta
Metsien typpilannoitusta on tutkittu valtaosin käyttäen nopealiukoisia typpilannoitteita. Puusto ottaa heti vain pienen osan annetusta nopealiukoisesta typpilisästä, typen isotoopeilla tehdyissä ko…