hirvikota.wordpress.com
Riistaeläinvahinkojen ennaltaehkäisy | Maa- ja metsätalousministeriö
Riistaeläinten aiheuttamat vahingot tulisi ensisijaisesti pyrkiä ennaltaehkäisemään. Jo riistavahingon korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuulli…