hirvikota.wordpress.com
Rektorer skeptiska till färre vargobservationer – ser fortfarande vargen som ett hot i skolvardagen
Också i vinter tar vargen plats i skolvardagen och många elever får skida endast under noggrann uppsikt. Yle Österbotten har intervjuat tre rektorer, som alla tycker att det är för tidigt att dra n…