hirvikota.wordpress.com
Svårt att skydda sig mot afrikansk svinpest ASF | Svensk Jakt
Det belgiska utbrottet av afrikansk svinpest innebär att sjukdomen tagit ett rejält hopp och nu också nått västra Europa. Flera svenska myndigheter har höjd beredskap för ett eventuellt utbrott i S…