hirvikota.wordpress.com
”Regeringen utmanar Folkrörelsesverige” | Svensk Jakt
I 80 år har Jägareförbundet haft hand om det allmänna uppdraget kring viltvård i Sverige. Men nu tycks Miljöpartiet använda EU som bräckjärn för att frånta förbundet den uppgiften. Om Socialdemokra…