hinhnendep.vn
Hoa bỉ ngạn - loài hoa có vẻ đẹp rực rỡ kì lạ gắn liền với một sự tích buồn
Cây hoa bỉ ngạn khi nở xòe tròn ra mọi hướng, trông như con chim công đang múa tuyệt đẹp, rất đặc biệt. Hoa và lá của hoa bỉ ngạn mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ - một loài hoa kỳ lạ.