hinhanhvietnam.com
Sự tích và Tục thờ Ông Địa - Thần tài ngày Tết - Hình ảnh Việt Nam xưa & nay
Tục thờ Ông Địa – Thần tài, có lẽ nguồn gốc bắt đầu từ Trung Quốc rồi sau đó lan dần sang các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, người xưa quan niệm thờ cúng Ông Địa-Thần tài trong nhà để cầu mong cho gia đình êm ấm, làm ăn phát …