hinhanhvietnam.com
Nói lái – Nét đặc sắc của văn hóa và ngôn ngữ cổ truyền - Hình ảnh Việt Nam xưa & nay
Nói lái là một hình thức vô cùng độc đáo của ngôn ngữ Việt. Ngay từ trong truyện dân gian, có có câu chuyện liên quan đến nói lái. Bạn có bao giờ nghe giai thoại giải thích đại phong là lọ tương? Đại khái là một người bán tương ghi tên nhãn hiệu là …