hinhanhvietnam.com
Một ngày của người Việt xưa diễn ra như thế nào? - Hình ảnh Việt Nam xưa & nay
1 Ngày thường của nhà Vua2 Ngày thường của Thầy đồ3 Ngày thường của anh nông dân4 Ngày thường của thợ mộc5 Ngày thường của lái buôn Ngày thường của nhà Vua Nhà vua thường thức giấc vào cuối giờ dần, khoảng bốn rưỡi sáng, để còn kịp chỉnh trang buổi đăng triều, nếu không …