hinhanhvietnam.com
Ký ức Chùa Tĩnh Lâu (chùa Sải)
Hình ảnh ký ức Chùa Tĩnh Lâu (giờ đã bị cháy rụi). Chùa Tĩnh Lâu ở đâu? Chùa Tĩnh Lâu nằm ở góc phố Trích Sài - Võng Thị