hilfans.staff.telkomuniversity.ac.id
Kesalahan Paradigma Berpolitik
Politik dalam sistem demokrasi tidak memandang untung-rugi. Syahwat berkuasa lebih kental daripada mengurusi urusan rakyat. Buktinya calon yang ada tak merasa kehilangan harta kekayaannya. Mereka i…