hildekat.blog
Litteraturformidling i teori og praksis i Finn Stenstads bok
FEBRUAR 2018 – BOKMELDING: I hende har jeg fått ei bok som ganske enkelt er det den heter. Det er Finn Stenstads nye bok, «Litteraturformidling» jeg snakker om. Stenstad er litteraturkritiker…