hildekat.blog
Språkdebatt: Hvem er vi, om språket dør?
Finnes kulturen om språket er blitt borte, eller dør kulturen når språket dør? Språk endrer seg, språk dør ut, – og språk revitaliseres. Språk er symbol på frigjøring og selvstendighet – og nasjona…