hikmatulimanwatch.org
TRILOGI ARKHYTIREMA Buku Kesatu: Kelahiran
Sumber: TRILOGI ARKHYTIREMA Buku Kesatu: Kelahiran ~ IZLANLEMURIA TRILOGI ARKHYTIREMA merupakan sebuah novel yang bercerita mengenai kisah hidup seorang Bangsa LEMURIAN yang lahir dengan kekuatan m…