hikayat.afahrurroji.net
Kejujuran Seorang Saudagar Permata
Hikayat – Mengisahkan tentang kejujuran seorang saudagar permata dalam melakukan kegiatan perniagaaan. Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan di zaman Tabiin bernama Yunus bin Ubaid, men…