hibara.net
Быў час, калі вельмі многія прайдзісветы…
…абзавяліся абсталяваннем для вытворчасці ацыліндраванага бервяна. Ляпілі з яго зрубы і навязвалі беспрасьветным і дурным людзям у якасці стромкага домаўладання. Час той сыйшоў, але абсталяванне за…