hgoei.com
Kisir met midwinter
Onlangs kisir gegeten tijdens het potlach van onze joelviering, een toppunt van multicultireli-beleving! Zie ook: Kisir « Kijk op en beleef! Blogged with the Flock Browser