hey.linhntaim.com
Jenny
Kể anh nghe đi, những điều em nghĩ; Em giấu kín lòng câu chuyện tình xa. Hãy vẽ ra đây những nét mây tà, Trăng tròn chặn cửa khuyết nửa hồn ta. Kể anh nghe đi, cái nơi em sống; Mọi nỗi buồn phiền e…