hey.linhntaim.com
Đng
Nàng đi điệu đà, váy bó eo Mờ tưởng nhân hôn, lơ ngó theo Bên đường túy tử màng thân ái Nhếch cười ngang dặm vận phàm đeo Thênh thang sầu phố đèn chẳng treo Ánh trăng chớm xuống, đêm nuốt vèo Bóng …